Adânc şi cu smerenie afirm că el, omul, reuşeşte, cu spaimă şi adulaţie, să înlăture spinii esenţelor finite, devenind o fiinţă anti-ipostaziere.
Omul virtuţii, omul urletului şi al sărutului, omul opac, omul şarmant printre iluzii, iată feţele celui care iubeşte măreţia creată cu sârg de o putere ce depăşeste limitele lumescului. Prin om curge fluviul de aur şi sânge al jertfei, prin om ochiul răpune visul şi tot prin el un murmur vânjos cântă sincronul monadelor.
Acesta este pentru mine Omul, acesta eşti tu, cel pornit pe drumul spre ceea ce suntem.Omul,un filosof rafinat şi abisal, recunoaşte că vitalitatea esenţelor este semnul libertăţii sale de expresie. Valoarea sa inseamnă ivirea sa.

luni, 29 octombrie 2012

RedescoperireAșa cum simțim, așa cum ne place. O viață epică, lovituri de sunete împungându-ne pielea și aducând “față către față” disputa cu suprasensibilul. Principiul suprem al dezmățului psihic: ține-mă de mână, ia pastila și nu uita sa închizi ușa, căci e vânt aici pe Venus. Holograme și majoratul spiritual. Perpetuăm un tremur ancestral, pupile dilatate deschid prin ele ecouri și lumi vegetale, umede. Mă încorsetează cămașa dar mă eliberează Universul Părinte, într-un timp acid și fierbinte. Simt că n-ai cum să vezi limpezimea unei nopți cu Soare strălucind pe treptele muzeului truditelor cămile deșertice. Deșerturile: capilarele tale uscate, Marea Moartă secată și strânsă cu pumnii de beduini însetați de povești cu reverberații prezente. BPM:160. Tot vibrații. Puls: 120, cu sacadate opriri la Timpuri Noi. În noi, timpuri care opresc ceasul atomic. Un împărtășit eroism al întâlnirii cu moartea proprie, iar in cele din urmă apariția fiintei morale perfecte. 
Fără masca Daseinului, avându-mă pe mine de fiecare dată. Aud…aud…”întoarcerea către sine”. Puls: 90. Totul e aproape de standardul normalității. Ma pot îmbrăca la loc, Venus m-a consultat și sunt un caz ce se face din ce în ce mai bine.Totul e “întoarcerea către sine"! De ce să mă intorc, evadasem cândva?

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu