Adânc şi cu smerenie afirm că el, omul, reuşeşte, cu spaimă şi adulaţie, să înlăture spinii esenţelor finite, devenind o fiinţă anti-ipostaziere.
Omul virtuţii, omul urletului şi al sărutului, omul opac, omul şarmant printre iluzii, iată feţele celui care iubeşte măreţia creată cu sârg de o putere ce depăşeste limitele lumescului. Prin om curge fluviul de aur şi sânge al jertfei, prin om ochiul răpune visul şi tot prin el un murmur vânjos cântă sincronul monadelor.
Acesta este pentru mine Omul, acesta eşti tu, cel pornit pe drumul spre ceea ce suntem.Omul,un filosof rafinat şi abisal, recunoaşte că vitalitatea esenţelor este semnul libertăţii sale de expresie. Valoarea sa inseamnă ivirea sa.

luni, 30 mai 2011

Culorile tale


Curcubeu.
Se prelinge-ameţitor peste braţele tale
şi ca jarul îndumnezeit, curcubeul işi află destinul 
din rostirile vocii tale, un cânt al clapelor de aur.

Curcubeu
ţi-e inima, sirop de fragi şi dulceţe de răşină,
iar din mainile-mi am făurit oale şi ulcele
să te pot bea, destinul sa ţi-l aflu.

Curcubeu
ţi-e şi firea, magnolie cu iz de veşnicie,
blândeţe rozalie, foşnet prin chiparoşi.
Cu-nteles un zeu mi-a poruncit să aflu, 
de-al tău destin martiric se-uneşte cu al meu.

Curcubeu iţi sunt şi ochii.
Mă iniţiez cuminte, capul mi-l aşez între genunchi
şi-aştept până ce inima-ţi va fi curaj 
iar paşii vor schiţa tablouri.

Atat de simpla eşti...
precum un curcurbeu ieşit din marea mea de vise...

joi, 5 mai 2011

Prin cifre, spre tine


Matematica pe care o invăţ îmi arată că
sensul sărutului este de a concilia imperfecţiunea ta cu viaţa mea retuşată.
Matematica pe care eu o ştiusem îmi prezentase
hemerele din jur ca pe constante ale aceleiaşi piese de teatru ratate.
Matematica pe care eu o voi cunoaşte îmi va 
trece neurocortexul ca inimă şi ritmul cardiac pe post de valoare a vieţii.
Matematica pe care o invăţ se făleşte că
poate aduna răul din lume într-un + demn de un muzeu al minunilor."Noi ştim că unu ori unu fac unu,
dar un inorog ori o pară
nu ştim cât face.
Ştim că cinci fără patru fac unu,
dar un nor fără o corabie
nu ştim cât face.
Ştim, noi ştim că opt
împărţit la opt fac unu,
dar un munte împărţit la o capră
nu ştim cât face.
Ştim că unu plus unu fac doi,
dar eu şi cu tine,
nu Ştim, vai, nu ştim cât facem." 
("Altă matematică"-N.Stanescu)Acum matematica mea rosteşte prin cifre un fior care mă petrece
ca un şoc. Timpul tău e un timp neproblematic, dar irecuperabil ca dimensiune.
Nu m-ai imbătat, ci mi-am facut de cap cu cifre încercat fiind să-ţi aflu cifrul misterios.
E mai departe de Metaunivers decat e de mine. Şi asta e promiţător. Nu moare nimeni.
Matematica supravieţuieşte.