Adânc şi cu smerenie afirm că el, omul, reuşeşte, cu spaimă şi adulaţie, să înlăture spinii esenţelor finite, devenind o fiinţă anti-ipostaziere.
Omul virtuţii, omul urletului şi al sărutului, omul opac, omul şarmant printre iluzii, iată feţele celui care iubeşte măreţia creată cu sârg de o putere ce depăşeste limitele lumescului. Prin om curge fluviul de aur şi sânge al jertfei, prin om ochiul răpune visul şi tot prin el un murmur vânjos cântă sincronul monadelor.
Acesta este pentru mine Omul, acesta eşti tu, cel pornit pe drumul spre ceea ce suntem.Omul,un filosof rafinat şi abisal, recunoaşte că vitalitatea esenţelor este semnul libertăţii sale de expresie. Valoarea sa inseamnă ivirea sa.

sâmbătă, 30 aprilie 2011

Pe valuri idealeApus.
Mână lângă mână
şi lacrimă lângă zâmbet.
Tablou infidel ideii de tristeţe
pe care tu, cu simplitate mi l-ai dat
să mă scapi ideii de moarte şi neşansă.

Fior.
Suflet lângă suflet
şi şoapte dantelate
se ivesc în culcuşul ierbii aromate
pe care tu, cu simplitate m-ai îndrumat
să o iubesc, ca semn al împăcării cu ritmurile tale.

Real.
O lume încremenită
am părăsit în taină
şi nimeni să nu ştie că dansul
pe care tu, cu simplitate, l-ai predat în Paradis,
Am fost în stare sa-l învăţ deodată.


Apus.Fior.Real. "Imagini de grandoare
n-or plânge când un înger cu sânge ar picta..."

joi, 28 aprilie 2011

DecadenţaVisceral.Traumatizant.
Felurile spaţii pentru felurite degete spânzurate în goana după ştergerea lacrimilor.
Receptiv. Cicatrizant.
Sufletul izbit de porţile fericirii de către fantasmele sale ce nu vor să moară.
Însângerate.Vesele.
Smocurile de păr ale fetei despre care lumea spunea poveşti pasionale.
Uitate. Purtate.
Brăţări din nuielele salcâmului unde crucea a înlocuit refularea insului ce a cunoscut absurdul.
Motivat. Prăfuit.
Cuţitul care spinteca drumul neasumat al rătăcitorului.
Ochii stau aţintiţi spre cer.Trecuseră 3,5 ,374 de minute..."Ce ai mortule,nu ţi-a priit aventura?"

Above and beyond pres oceanlab  - breaking ties www.housemusic.bro.ro
 
 Asculta  mai multe  audio   diverse

vineri, 22 aprilie 2011

Feeria emoţiilor


Nicio explozie de energii care să îmi tulbure curgerea. Se simt doar paşii ei călcând pe iarba crudă, efervescentă şi plină de avânt copilăresc. Mugurii de cireş plesnesc într-o joacă doar de natură ştiută…natura, veşnica literă a cuvântului ce desemnează perfecţiunea. Orice mişcare a ei face obrazul tău să devină pat al pasiunii iubirii nestinse.

Foşnetul Soarelui care se sustrage din lumea doritoare de caldură se aude puternic. S-a ascuns în buzunarul tău şi aşteaptă momentul în care să prindă grandoare în mainile frumoasei. E o stare de mister. O constelaţie se naşte, şi cu ea, parfumul pământului capătă îmbietoare forme metafizice. Nu e nimic statistic, perfecţiunea e acolo, pare-se că frunzele de frag au făcut o armată a lor, in liniştea iernii, căci acum stau picurate pe ramuri…stau angelizate. Iar fata nu strigă a bucurie, ci devine vocea unei muzici pe care doar adâncurile lui o pot auzi.

Un fluture tânăr caută experienţa într-un colţ de pădure unde a dat peste o albină uitată de veacul Renaşterii. Frăgezimea clepsidrei sortite fluturelui întâlneşte arta.E un pact divin şi doar o explozie solară i-ar putea tulbura, dar astrul a decis să rămână tandru. Universul gângureşte precum o inima nouă în haine de milioane. De ani.

Ea se rasfaţă cu palmele lui, talere ale balanţei infinitului ce îi aşteaptă. I-ar dărui o floare, dar ea îi e fiinţa care semnifică tot frumosul creat, aşa că…o smulge cu o miscare vioaie, iar picioarele ei şovăiesc în aer.E căinţă peste tot, iar ea il iubeşte precum o zumzaitoare cu aripi scurte iubeşte floarea care îi devine o mică parte a Căii Lactee din mijlocul câmpului.


Iubirea răsfaţă. Una este viaţa şi Unul este drumul adevărat .Iar mugurii de cireş plesnesc…

vineri, 8 aprilie 2011

Mai presus de simţuri (Actul lecturii)E mai presus de simţuri
să mă scutur de îndoieli
într-o lume a certitudinii,
Iar din tremurul neputinţei să-mi croiesc drum
într-un tărâm al expansiunii.
Creşte Universul, iar paginile nasc lumini.

Sunt mai aproape de grandoare
când versuri vii înnobilează starea-mi
şi nasc in fiinţă doruri şi pasiuni,
Supremă stare de neumbrit mister.

Iar Universul creşte, pagini nasc dorinţe
de-a prinde in mici palme ce veacul vrea sa-mi dea,
Din file să fac aripi, să zbor spre clipa-n care
penelul a scris asta:” Facă-se voia mea!".