Adânc şi cu smerenie afirm că el, omul, reuşeşte, cu spaimă şi adulaţie, să înlăture spinii esenţelor finite, devenind o fiinţă anti-ipostaziere.
Omul virtuţii, omul urletului şi al sărutului, omul opac, omul şarmant printre iluzii, iată feţele celui care iubeşte măreţia creată cu sârg de o putere ce depăşeste limitele lumescului. Prin om curge fluviul de aur şi sânge al jertfei, prin om ochiul răpune visul şi tot prin el un murmur vânjos cântă sincronul monadelor.
Acesta este pentru mine Omul, acesta eşti tu, cel pornit pe drumul spre ceea ce suntem.Omul,un filosof rafinat şi abisal, recunoaşte că vitalitatea esenţelor este semnul libertăţii sale de expresie. Valoarea sa inseamnă ivirea sa.

joi, 28 aprilie 2011

DecadenţaVisceral.Traumatizant.
Felurile spaţii pentru felurite degete spânzurate în goana după ştergerea lacrimilor.
Receptiv. Cicatrizant.
Sufletul izbit de porţile fericirii de către fantasmele sale ce nu vor să moară.
Însângerate.Vesele.
Smocurile de păr ale fetei despre care lumea spunea poveşti pasionale.
Uitate. Purtate.
Brăţări din nuielele salcâmului unde crucea a înlocuit refularea insului ce a cunoscut absurdul.
Motivat. Prăfuit.
Cuţitul care spinteca drumul neasumat al rătăcitorului.
Ochii stau aţintiţi spre cer.Trecuseră 3,5 ,374 de minute..."Ce ai mortule,nu ţi-a priit aventura?"

Above and beyond pres oceanlab  - breaking ties www.housemusic.bro.ro
 
 Asculta  mai multe  audio   diverse

2 comentarii: