Adânc şi cu smerenie afirm că el, omul, reuşeşte, cu spaimă şi adulaţie, să înlăture spinii esenţelor finite, devenind o fiinţă anti-ipostaziere.
Omul virtuţii, omul urletului şi al sărutului, omul opac, omul şarmant printre iluzii, iată feţele celui care iubeşte măreţia creată cu sârg de o putere ce depăşeste limitele lumescului. Prin om curge fluviul de aur şi sânge al jertfei, prin om ochiul răpune visul şi tot prin el un murmur vânjos cântă sincronul monadelor.
Acesta este pentru mine Omul, acesta eşti tu, cel pornit pe drumul spre ceea ce suntem.Omul,un filosof rafinat şi abisal, recunoaşte că vitalitatea esenţelor este semnul libertăţii sale de expresie. Valoarea sa inseamnă ivirea sa.

marți, 21 august 2012

Zelul măștilor și liniștea ta


Psihedelizant apus atunci când  închizi ochii. Nu simt artere care devorează, ucid sau fosilizează urmele fibroase ale iubirilor ratate. Un cuprins mereu siropos, nu erata vieților care-și ling rănile dintr-un trecut fad, obraznic. Fără opulența unei sprâncene ridicate în glas de perfidă satisfacție pentru tot halucinantul destin ratat,bine cosmetizat. Nu toți oamenii pot, în calitatea lor de oameni, să-și recunoască partea de nelibertate și  anterioară unei demascări utile conștiinței bune stă ființa neancorată, acea ființă exclusă din categoriile existenței, aceasta din urmă fiindu-i tributară angoasei finitudinii. Aici e cel incapabil de a-și salva viața din ghearele umbrei și infecteaza viețile altora, e suspectat într-un continuu obositor de falsă configurare a imaginii despre lume și timp. Niciun mister nu stă la baza constructului spiritual al omului-depinzând-de-umbră. Se epuizează înaintea unui bildung salvator și își definitivează periplul sârguinței distrugerii în apele neinteresate ale oceanului de limpezime și curat. 
Tu, Iubito, închide-i cu ochii tăi în uitare și în chip necesar aruncă asupra noastră o lămuritoare edificare cu privire la sorgintea psihedelizantă a apusului. Deschide-mi ochii.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu